top of page
Sundvej-compressed.jpg

OAK BOLIG I A/S

Boligejendomme i danske vækstbyer

OAK BOLIG I

Aktiv ejendomsfond

Ejendomsfonden er aktiv på sit 6. investeringsår. Nye medinvestorer investerer i en bred ejendomsportefølje i vækst.

Forvalter har selv investeret +20 mio.

Partnerteamet bag OAK har selv investeret +20 mio. DKK i ejendomsfonden på lige fod med vores medinvestorer.

7,18% p.a. (IRR)
 

Afkast siden start: 7,18% p.a. IRR. efter alle omkostninger.

Årligt udbytte til medinvestorerne

Den historiske udbyttebetaling har gennemsnitligt været 2,2% årligt.

Udbyttet afhænger af det årlige resultat.

Konservativ investeringsstrategi

Ejendomsporteføljen belånes kun op til 60% for at øge sikkerheden i investeringen.

Fra 750.000 DKK

Du kan blive medinvestor i ejendomsfonden med investeringer fra 750.000 DKK.

Investormateriale

Bestil investormateriale

OAK Bolig investormateriale
01. Sundvej 31_02.jpg

Investeringen

OAK BOLIG I A/S er en aktiv dansk ejendomsfond, som giver investorer mulighed for at investere i attraktive boligejendomme i større danske vækstbyer, uden at skulle tænke på det administrative arbejde, der er forbundet med ejendomsinvesteringer.

Som medinvestor investerer man i hele ejendomsfondens portefølje og opnår derved en risikospredning.

Du kan investere i ejendomsfonden med private midler, selskabsmidler, VSO-midler og pensionsmidler.

En bred ejendomsportefølje

Ejendomsinvesteringerne i OAK BOLIG I A/S er spredt over en bred portefølje af boligejendomme for at mindske risikoen.

Ejendomsfonden investerer udelukkende i boligejendomme med en central beliggenhed i større danske vækstbyer. Vi investerer kun i etageejendomme og fravælger rækkehuse. Dermed sikrer vi os en eksklusiv portefølje, som er attraktiv for både lejere og investorer - også i krisetider.

Ejendomsporteføljen består aktuelt af 123 lejligheder fordelt på 12 boligudlejningsejendomme beliggende i Aarhus C og Horsens. Ejendomsporteføljen udvides løbende i takt med at ejendomsfonden vokser. 

 

Ejendomsfonden har aktuelt en egenkapital på +65 mio. DKK og har foretaget ejendomsinvesteringer for mere end 185 mio. DKK.

03. Christiansholmsgade_redigerede.jpg

Afkast

Den langsigtede afkastmålsætning i ejendomsfonden er 8-10% p.a. IRR før skat, og ejendomsfonden budgetterer med et årligt udbytte til medinvestorerne.

Ejendomsfondens afkast siden start udgør 7,18% p.a. IRR, og investorerne har samtidig fået udbetalt gennemsnitligt 2,2% p.a. af formuen i udbytte.

 

Afkastet opgøres som IRR, som tager højde for rentes rente og afspejler dermed det reelle afkast modsat nøgletallet "gennemsnitligt afkast".

Konservativ risikoprofil

Ejendomsfonden forvaltes ud fra en konservativ tilgang til kapitalforvaltning, og målet er at opnå et attraktivt afkast med en lav risiko.

Ejendomsporteføljen belånes kun op til 60% af ejendomsværdien, hvilket bidrager med øget sikkerhed til investeringen. Realkreditgælden afdrages løbende.

Foruden den lave belåning er investeringen uden hæftelse fra investorerne.

Vi investerer kun i centralt beliggende ejendomme, som altid vil være attraktive i markedet.

DSC00047.JPG.jpg

OAK medinvesterer

Partnerteamet i OAK har investeret +20 mio. DKK i ejendomsfonden. Vi investerer derfor sammen med vores medinvestorer, og vores formål er at drive kapitalforvaltning frem for at udbyde ejendomsinvesteringer.

Desuden er forvaltningshonoraret struktureret således, at OAK modtager et lavt fast honorar og honoreres efter de opnåede resultater.

Vi arbejder ikke med udbyderhonorar eller lignende forudbetalt aflønning.

 

Vores betydelige investering i ejendomsfonden kombineret med den resultatafhængige aflønning sikrer et stort interessefællesskab mellem medinvestorerne og forvalter.

Investeringshorisont

Ejendomsfonden er aktiv og har en ubegrænset investeringshorisont, hvorfor man som medinvestor har muligheden for en fleksibel investeringshorisont.

Det er vedtægtsbestemt, at investorerne kan udtræde af ejendomsfonden hvert 5. år. Næste gang investorer kan udtræde er i december 2028.

Her ser du nogle af ejendomsfondens investeringer

Assensgade 34, Aarhus C.png

Boligejendom med

11 lejligheder

Én af Aarhus' flotteste Frederiksbjerg-ejendomme.

 

Arkitektonisk smuk boligejendom med stor detaljerigdom i det eftertragtede Frederiksbjerg-kvarter. Ejendommen indeholder 11 delevenlige lejligheder og er særlig attraktiv for både studerende og par.

Book et investormøde

Mads Heide Ankjær profilfoto

Mads Heide Ankjær

Direktør & Partner

Cand.merc. Finance

 

Telefon: (+45) 25 32 72 15

Mail: ma@oak.as

Er du interesseret i en personlig gennemgang af ejendomsfonden og dine investeringsmuligheder?

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en aftale.

bottom of page