Aaboulevarden-compressed.jpg

Spørgsmål og svar

Vi har samlet de mest relevante spørgsmål og svar, som du kunne have, når du overvejer at investere i OAKs ejendomsfond.

 

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på (+45) 25 32 72 15 eller kontakt@oak.as.

Hvordan køber jeg aktier i ejendomsfonden?


Du kan købe aktier i ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S, på følgende måder:

 • Kontakt os på telefonen (+45) 25 32 72 15.
 • Fremsend ønskede tegningsbeløb samt investoroplysninger via e-mail.
Hvilke midler kan jeg investere med?


Du kan investere i ejendomsfonden med følgende midler:

 • Private midler
 • Pensionsmidler
 • Selskabsmidler
Vi har investorer, der har investeret med alle tre type midler. Vi hjælper naturligvis med det praktiske.
Hvordan sælger jeg mine aktier i ejendomsfonden?


Der er flere måder at sælge dine aktier i ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S på:

 • Du kan sælge dine aktier hvert 5. år via et af de faste exit-vinduer. Første exit-vindue er fastsat til den 1. december 2023.
 • Salg af aktier til eksisterende medinvestorer eller nye investorer via OAK. OAK kan hjælpe med at sælge dine aktier til andre investorer, hvis du ønsker at realisere din investering inden et exit-vindue. OAK tager naturligvis ingen betaling for denne hjælp.
Hvad skal jeg gøre, når jeg har investeret i ejendomsfonden?


 • Som investor i vores ejendomsfond skal du ikke foretage dig noget. Hele vores koncept er, at OAK står for alt det praktiske arbejde med finansieringsforhold, investering i ejendomme, løbende drift, udlejning, vedligehold, jura, økonomi mv.
 • Som investor modtager du kvartalsvis en statusrapport over fondens drift og værditilvækst på dine aktier.
 • Hvert forår inviteres du til fondens generalforsamling, hvor årsregnskabet gennemgås, og OAK beretter om fondens aktivitet og ejendomsportefølje.
 • Efter generalforsamlingens afholdelse modtager du automatisk årets udbyttebetaling på din bankkonto.
 • Skal jeg deltage i generalforsamlingen?
  • Du bestemmer selv, om du ønsker at deltage i generalforsamlingen. Du modtager selvfølgelig dit udbytte uanset om du deltager i generalforsamlingen eller ej. Alle aktionærer har stemmeret på generalforsamlingen. Efter endt generalforsamling modtager du et referat af generalforsamlingen.
Hvor meget kan jeg forvente i afkast?


Ejendomsfondens forventede afkast er 8-10% p.a. Afkastet beregnes som den interne rente IRR og tager hensyn til rentes rente. Afkastet for året 2019 udgjorde 10,3%. Eksempel Køber du aktier i ejendomsfonden for DKK 1 mio., vil du efter 10 år forventelig have værdiforøget din investering til DKK 2,16 mio. - DKK 2,59 mio. svarende til 116% - 159%.
Hvor meget betaler ejendomsfonden i aktieudbytte?


Ejendomsfonden budgetterer med et årligt udbytte på 3% af investorernes investering. Aktieudbyttet udbetales efter godkendelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert forår. Eksempel Køber du aktier i ejendomsfonden for DKK 1 mio., modtager du et årligt udbytte på DKK 30.000 før skat.
Hvordan bliver jeg beskattet af min investering?


Ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S er en unoteret aktie, hvor følgende skatteregler gælder: Privatinvestor

 • Private midler:
  Både aktieudbytte og værdistigning på aktierne beskattes som almindelig aktieindkomst:
  • 27% i skat af de første kr. 56.500 (2021).
  • 42% af aktieindkomst ud over kr. 56.500 (2021).
  • Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte.
  • Værdistigningen i aktierne beskattes først ved salg af aktierne.
 • Pensionsmidler:
  • Aktieudbytte og værdistigning beskattes årligt med pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3%.
  • Beskatning sker på samme vis som dine øvrige investeringer via pensionsordningen.
Selskabsinvestor
 • Ved ejerskab i ejendomsfonden under 10%:
  • Dit selskab betaler 15,4% i skat af aktieudbyttet. (Beregnes som 70% af udbyttet x 22% selskabsskat).
   Aktiernes værdistigning er skattefri.
 • Ved ejerskab i ejendomsfonden på minimum 10%:
  • Både aktieudbytte og aktiernes værdistigning er skattefrit.
Hvad er OAKs forvaltningshonorar?


I OAK har vi vendt modellen på hovedet, hvilket betyder, at du som investor ikke betaler udbyderhonorar eller finder's fee. Vores honorar består af et fast lavt årligt honorar samt et resultathonorar, som afhænger af investorernes endelige afkast. På den måde har vi hånden på kogepladen sammen med vores medinvestorer.

 • Årligt honorar: 1,5% af ejendomsfondens egenkapital.
 • Resultathonorar: Maksimalt 10% af ejendomsfondens opnåede afkast før skat. Resultathonoraret betales først ved fondens samlede exit og afhænger således af investorernes endelige afkast.
  Resultathonoraret bortfalder, hvis ejendomsfondens afkast før skat er lavere end 4%.
  Ved et afkast mellem 4-6% betales honoraret forholdsmæssigt.
Er OAK også investor i ejendomsfonden?


Ja – Partnerne i OAK har investeret i et stort antal aktier i fonden. Som investor er du garanteret et stort interessefællesskab med OAK. Vi er således i samme båd som vores investorer og har selv hånden på kogepladen.