top of page
Aaboulevarden-compressed.jpg

Spørgsmål og svar

Vi har samlet de mest relevante spørgsmål og svar, som du kunne have, når du overvejer at investere i OAKs ejendomsfond.

 

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på (+45) 25 32 72 15 eller kontakt@oak.as.

 • Hvordan køber jeg aktier i ejendomsfonden?
  Du kan købe aktier i ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S, på følgende måder: Kontakt os på telefonen (+45) 25 32 72 15. Fremsend ønskede tegningsbeløb samt investoroplysninger via e-mail.
 • Hvilke midler kan jeg investere med?
  Du kan investere i ejendomsfonden med følgende midler: Private midler Pensionsmidler Selskabsmidler VSO-midler Vi hjælper naturligvis med det praktiske omkring investeringen.
 • Hvordan sælger jeg mine aktier i ejendomsfonden?
  Der er flere måder at sælge dine aktier i ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S på: Du kan sælge dine aktier hvert 5. år via et af de faste exit-vinduer. Næste exit-vindue er fastsat til den 1. december 2028. Salg af aktier til eksisterende medinvestorer eller nye investorer via OAK. OAK kan hjælpe med at sælge dine aktier til andre investorer, hvis du ønsker at realisere din investering inden et exit-vindue.
 • Hvad skal jeg gøre, når jeg har investeret i ejendomsfonden?
  Som investor i vores ejendomsfond skal du ikke foretage dig noget. Hele vores koncept er, at OAK står for alt det praktiske arbejde med finansieringsforhold, investering i ejendomme, løbende drift, udlejning, vedligehold, jura, økonomi mv. Som investor modtager du kvartalsvis en statusrapport over fondens drift og værditilvækst på dine aktier. Hvert forår inviteres du til fondens generalforsamling, hvor årsregnskabet gennemgås, og OAK beretter om fondens aktivitet og ejendomsportefølje. Efter generalforsamlingens afholdelse modtager du automatisk årets udbyttebetaling på din bankkonto. Du bestemmer selv, om du ønsker at deltage i generalforsamlingen. Du modtager selvfølgelig dit udbytte uanset om du deltager i generalforsamlingen eller ej. Alle aktionærer har stemmeret på generalforsamlingen. Efter endt generalforsamling modtager du et referat af generalforsamlingen.
 • Hvor meget kan jeg forvente i afkast?
  Ejendomsfondens langsigtede afkastmålsætning er 8-10% p.a. IRR. Afkastet beregnes som den interne rente IRR og tager hensyn til rentes rente. Fondens afkast siden start udgør 8,83% p.a. IRR. Eksempel Køber du aktier i ejendomsfonden for DKK 1 mio., vil du efter 10 år forventelig have værdiforøget din investering til DKK 2,16 mio. - DKK 2,59 mio. svarende til 116% - 159%.
 • Udlodder ejendomsfonden aktieudbytte?
  Ejendomsfonden budgetterer med et årligt udbytte. Aktieudbyttet udbetales efter godkendelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert forår. Den historiske udbyttebetaling har gennemsnitligt været 2,5% årligt.
 • Hvordan bliver jeg beskattet af min investering?
  Ejendomsfonden OAK BOLIG I A/S er en unoteret aktie, hvor følgende skatteregler gælder: Privatinvestor Private midler: Både aktieudbytte og værdistigning på aktierne beskattes som almindelig aktieindkomst: 27% i skat af de første kr. 58.900 (2023). 42% af aktieindkomst ud over kr. 58.900 (2023). Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. Værdistigningen i aktierne beskattes først ved salg af aktierne. Pensionsmidler: Aktieudbytte og værdistigning beskattes årligt med pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3%. Beskatning sker på samme vis som dine øvrige investeringer via pensionsordningen. Selskabsinvestor Ved ejerskab i ejendomsfonden under 10%: Dit selskab betaler 15,4% i skat af aktieudbyttet. (Beregnes som 70% af udbyttet x 22% selskabsskat).Aktiernes værdistigning er skattefri. Ved ejerskab i ejendomsfonden på minimum 10%: Både aktieudbytte og aktiernes værdistigning er skattefrit.
 • Hvad er OAKs forvaltningshonorar?
  I OAK har vi vendt modellen på hovedet, hvilket betyder, at du som investor ikke betaler et udbyderhonorar. Vores honorar består af et fast lavt årligt honorar samt et resultathonorar, som afhænger af investorernes endelige afkast. På den måde har vi hånden på kogepladen sammen med vores medinvestorer. Satserne tillægges delvis moms. Årligt honorar: 1,5% af ejendomsfondens egenkapital. Resultathonorar: 10% af ejendomsfondens opnåede resultat før skat. Resultathonoraret bortfalder, hvis ejendomsfondens afkast før skat er lavere end 4%. Ved et afkast mellem 4-6% betales honoraret forholdsmæssigt.
 • Er OAK også investor i ejendomsfonden?
  Ja, partnerne i OAK har investeret et stort beløb af egne penge i ejendomsfonden. Som investor er du garanteret et stort interessefællesskab med OAK. Vi er således i samme båd som vores investorer og har selv hånden på kogepladen.
bottom of page